Tổng quan tỉnh Bình Định

Tổng quan tỉnh Bình Định Một số thông tin tổng quan về diện tích, dân số, đặc điểm, thế mạnh tỉnh Bình Định Bình Định là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, là 01 trong 05 tỉnh của vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung Bình Định có chiều dài 134km bờ biển … Đọc tiếp Tổng quan tỉnh Bình Định